Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 22 2014

4703 e1bc
Reposted fromvesania vesania viamyzone myzone
amaare
amaare
7532 6aac
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow
amaare
Życie jest straszne, ale ja postanowiłem, że jest piękne.
— Bohumil Hrabal
Reposted fromverronique verronique viamyzone myzone

May 30 2014

amaare
6583 68df
longing
amaare
6075 1480
tattoo vol. 114
amaare
9327 0423
501 vol.4
amaare
6501 3c27
Reposted bydynamite dynamite

May 23 2014

amaare
Tylko tego nauczyło cię życie? Odchodzić?
— Marek Hłasko - "Ósmy dzień tygodnia"
Reposted fromwetryagain wetryagain viasmutnazupa smutnazupa
amaare
6982 38f4 500
17.
amaare
0665 9016
8495 5473 500
Reposted fromrandommanrunning randommanrunning viacynamon cynamon
This is so me :] | Random | Pinterest
Reposted fromweheartit weheartit viacynamon cynamon
amaare
Nad ranem w sobotę 24 maja niebo rozświetli nieznany dotąd rój meteorów. 
Według ostrożnych prognoz nowy rój może wykazać się aktywnością na poziomie od 100 do 300 meteorów na godzinę. Jednak optymiści po cichu mówią nawet o 1 tys. zjawisk. Jeśli ich prognozy się spełnią, będziemy mieli średnio jedną spadającą gwiazdę co 4 sekundy!
Reposted fromeazyi eazyi viamyzone myzone
1826 09d8 500
Reposted fromwestwood westwood viamyzone myzone
amaare
Play fullscreen
niby jest, ale tak naprawdę nie jest dziś wyjątkowo dobitnie nie jest
Reposted fromhardbitch hardbitch viasmutnazupa smutnazupa
amaare
9458 fe89 500
Reposted fromSupremeNav SupremeNav viacynamon cynamon
amaare
6282 3666
amaare
6381 c71b 500
jutro
Reposted fromwojtku wojtku viaxsylwiawiktoriaa xsylwiawiktoriaa
amaare
8607 98c4
Reposted byeloiseismeheniumahsheed
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl